Visueel lasinspecteur level 1

Aan lasverbindingen worden steeds meer eisen gesteld! Onderzoek op dichtheid, inwendig of oppervlakte komen steeds vaker voor. Visueel onderzoek is het belangrijkste onderzoek, het dient te gebeuren voordat elk ander onderzoek plaats zal vinden! Met de juiste visuele controle voor, tijdens en na het lassen kunnen in een vroegtijdig stadium lasonvolkomenheden worden getraceerd, hierdoor zullen latere problemen worden voorkomen. De 4 daagse opleiding Visueel Lasinspecteur niveau 1 is zodanig opgesteld dat er voldaan wordt aan de eisen die gesteld zijn in de norm NEN EN ISO 9712:2012 alsook aan het technische rapport CEN ISO/TR 25107.

Leaflet VTw-1

Visueel lasinspecteur level 2

Aan lasverbindingen worden steeds meer eisen gesteld! Onderzoek op dichtheid, inwendig of oppervlakte komen steeds vaker voor. Visueel onderzoek is het belangrijkste onderzoek, het dient te gebeuren voordat elk ander onderzoek plaats zal vinden! Met de juiste visuele controle voor, tijdens en na het lassen kunnen in een vroegtijdig stadium lasonvolkomenheden worden getraceerd, hierdoor zullen latere problemen worden voorkomen. De 6 daagse opleiding Visueel Lasinspecteur niveau 2 is zodanig opgesteld dat er voldaan wordt aan de eisen die gesteld zijn in de norm NEN EN ISO 9712:2012 alsook aan het technische rapport CEN ISO/TR 25107.

Leaflet VTw-2

Opfrisdag Visueel lasinspecteur

De opfris dag Visuele lasinspectie is er om aan te kunnen tonen bij de certificerende instanties dat u uw kennis op een gewenst en actueel niveau heeft gehouden en dat uw ogen nog steeds voldoen aan de gestelde eisen. Dit is van groot belang bij de 5 jaarlijkse verlenging. De visuele onderzoeken die u tijdens deze dag doet krijgt u opgestuurd en kan dus in het dossier geplaats worden te samen met de die dag uitgevoerde ogentest. Bij de 5 jaarlijkse verlenging kunt u dan het volledige dossier naar de keurende instantie sturen.

Leaflet Opfrisdag VTw